Regulamin serwisu

1. Każdy uczestnik ranking deklaruje zgodę na przestrzeganie regulaminu.

2. Każdy uczestnik dodaje wpisy jedynie odnośnie stron, które prawnie reprezentuje.

3. Każdy dodawany wpis musi być opatrzony unikalnym opisem.

4. Każdy wpis i jego przedmiot musi być zgodny z prawem polskim i międzynarodowym.

5. Każdy wpis będzie sprawdzany przez administrację i może podlegać niezbędnym edycjom.

6. Każdy wpis jest wyłączną odpowiedzialnością osoby dodającej wpis.

7. Regulamin podlega zmianom i obowiązuje w treści dostępnej na stronie.